Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Realizujemy projekt z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych realizujemy projekt o nazwie:

„Poprawa warunków pracy na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych w Komunikacji Beskidzkiej S.A.”