Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Kierowca – konduktor

SZUKASZ STABILNEJ PRACY ?
ZOSTAŃ KIEROWCĄ AUTOBUSU !

Rekrutacja na stanowisko kierowcy-konduktora

data publikacji: 15.07.2021

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii ”D”
oraz w kursie kwalifikacyjnym osoby zobowiązującej się do podjęcia zatrudnienia
na stanowisku kierowcy – konduktora w Komunikacji-Beskidzkiej S.A.

Oferujemy :

  • stabilne zatrudnienie w przedsiębiorstwie o silnej perspektywie rozwoju
  • umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy / etat, po zdanym egzaminie
  • dobry poziom wynagrodzenia
  • atrakcyjny system premiowania / nagradzania
  • płatne nadgodziny
  • zapewnienie ubioru służbowego
  • fundusz socjalny
  • atrakcyjna propozycja dodatkowego ubezpieczenia
  • przyjazną atmosferę pracy
  • kurs prawa jazdy kategorii „D”
   • współfinansowanie kursu wraz z pierwszym egzaminem (50% płatne przez pracownika, potrącane z wynagrodzenia przez okres 36 miesięcy, pozostałe 50% zostanie umorzone po przepracowaniu 36 miesięcy)
   • szkolenie w zakresie teoretycznym i praktycznym w sprawdzonej szkole jazdy:
    • 60 godzin przy posiadanej kat. B
    • 40 godzin przy posiadanej kat. C
    • krótki okres przeprowadzenia szkolenia
    • uzyskanie świadectwa kwalifikacji:
      • 16 godzin przy posiadanej kat. B
      • 8 godzin przy posiadanej kat. C
    • udostępnienie wszystkich niezbędnych materiałów do nauki

Wymagania:

 • CV
 • wiek minimum 24 lata
 • prawo jazdy kat. B lub C
 • PKK generowany przez Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • oświadczenie o niekaralności
 • znajomość topografii obsługiwanego przez Komunikację Beskidzką regionu
 • wysoka kultura osobista

Serdecznie zapraszamy!