Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

 1. Gdzie mogę kupić bilet jednorazowy?

Bilet jednorazowy można kupić u kierowcy w autobusie lub przed wejściem do autobusu w aplikacji moBILET na telefonie komórkowym.

 1. Jakie rodzaje biletów mogę kupić w aplikacji moBILET?

Bilet jednorazowy normalny oraz bilet całodzienny.

 1. Czy w autobusie mogę zapłacić za bilet kartą?

Tak, ale tylko w niektórych pojazdach, oznaczonych naklejką. We wszystkich pojazdach zakup biletu jest możliwy w formie gotówkowej u kierowcy lub w aplikacji moBILET na telefonie komórkowym. Opłata za bilety nabywane u kierowcy powinna być wniesiona kwotą odliczoną, możliwie najmniejszą liczbą monet.

 1. Gdzie mogę kupić bilet okresowy?

Bilety miesięczne oraz 50-przejazdowe do nabycia są w kasach biletowych na dworcu autobusowym w Bielsku-Białej lub w Kętach oraz w Urzędzie Gminy w Bestwinie i w sklepie Domowy Kaprys w Wilamowicach.

 1. Jaka jest ważność biletu 50-przejazdowego?

Dwa miesiące kalendarzowe, jednak nie dłużej niż do końca grudnia danego roku (brak możliwości zakupu biletu na grudzień-styczeń).

 1. Czy bilety okresowe mogę kupować przez internet?

Tak – na naszej stronie internetowej, w zakładce „Doładuj EM-kartę”. Uwaga! Pierwszy zakup musi zostać dokonany stacjonarnie, w kasie biletowej. Co ważne, bilety 50-przejazdowe do nabycia są wyłącznie w kasach biletowych (brak sprzedaży internetowej).

 1. Czy mogę zwrócić bilet miesięczny?

Tak, ale tylko do 10. dnia miesiąca, na który został wykupiony bilet. Kwota zwrotu będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni i pomniejszona o opłatę manipulacyjną.

 1. Zgubiłem EM-kartę. Co zrobić w takiej sytuacji?

Podstawą do odbycia przejazdu jest posiadanie EM-karty z ważnym biletem, dlatego należy udać się do kas biletowych celem wyrobienia nowej EM-karty. Jeżeli na zgubionej EM-karcie był zakupiony bilet na dany miesiąc, zostanie on nadpisany na nową EM-kartę, a jedynym kosztem będzie kaucja za nową EM-kartę w wysokości 15 zł. Do czasu wyrobienia nowej EM-karty należy kupować bilety jednorazowe.

 1. Doładowałem bilet przez internet a EM-karta nadal nie działa w autobusie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Z uwagi na czas wymagany do aktualizacji danych w bileterkach kierowców o informacje dotyczące biletów przedłużanych na naszej stronie internetowej zalecamy, aby przedłużać ważność biletów miesięcznych przez internet najlepiej na 4-5 dni robocze przed końcem danego miesiąca. Prosimy o posiadanie i okazanie kierowcy EM-karty oraz potwierdzenia zakupu biletu w postaci elektronicznej lub papierowej. EM-karta wraz z takim potwierdzeniem uprawnia do przejazdu nawet w sytuacji gdy informacje w bileterce nie zostały jeszcze zaktualizowane.

 1. Gdzie mogę sprawdzić informacje na temat rozkładu jazdy?

Na przystankach autobusowych obsługiwanych przez nasze linie, na stronie www.komunikacjabeskidzka.pl w wyszukiwarce połączeń, na stronie oraz w aplikacji kiedyprzyjedzie.pl i na infolinii pasażerskiej pod numerem telefonu 33 81 68 116.

 1. Czy w autobusie mogę przewozić psa?

Tak, ale przed i podczas transportu zwierzę nie powinno naruszać komfortu innych pasażerów, a w tym samym być uciążliwe. Zwierzę nie może być przewożone na fotelach przeznaczonych dla pasażerów. Pies musi mieć specjalne zabezpieczenie podczas podróży (kaganiec, smycz) oraz aktualne świadectwo szczepień. Przewóz psa wiąże się z koniecznością nabycia biletu bagażowego w cenie 5 zł. Opłata nie dotyczy małych zwierząt domowych trzymanych na rękach.

 1. Czy krwiodawcom przysługują przejazdy bezpłatne?

Do przejazdów bezpłatnych upoważnieni są posiadacze legitymacji I stopnia (złota odznaka), wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, osoby posiadające status „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na podstawie legitymacji wydanej przez ministra właściwego ds. zdrowia oraz wszystkie osoby w dniu, w którym oddały krew, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

 1. Czy są ulgi dla osób niepełnosprawnych?

Tak, honorowane są wszystkie ulgi ustawowe. Nadmieniamy jednak, że przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych ulga obowiązuje tylko w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności (I stopień). Z kolei przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych ulgi dla osób niepełnosprawnych nie obowiązują.

Natomiast przy niepełnosprawności dla narządu wzroku obowiązują ulgi dla stopnia I i II zarówno przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych jak i miesięcznych.

 1. Czy do autobusu mogę wsiadać dowolnymi drzwiami?

Nie, należy wsiadać pierwszymi drzwiami. Natomiast wysiadanie z pojazdu powinno odbywać się dowolnymi drzwiami, z wyjątkiem pierwszych drzwi.