Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Regulamin przewozu osób i bagażu oraz cennik

Bilet normalny jednorazowy

4,00 zł

Bilet normalny dobowy

12,00 zł

Bilet miesięczny

140,00 zł

Bilet 50 przejazdowy

140,00 zł

Szczegóły dotyczące biletów dostępne są tutaj.