Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego – zakup taboru autobusowego

KUPILIŚMY EKOLOGICZNE AUTOBUSY DLA WAS !

 

W dniu 31 grudnia 2021r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego – zakup taboru autobusowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wyniosła przeszło 32, 6 mln zł, a dofinansowanie unijne to aż 22,5 mln zł. Wkład własny Komunikacji Beskidzkiej S.A w Bielsku-Białej to niespełna 4 mln zł.

W ramach przedmiotowego projektu zakupiono 26 najnowocześniejszych autobusów zasilanych metanem (CNG), służących do transportu zbiorowego. Są to pojazdy o długości 12 m marki Solaris Urbina 12 CNG o pojemności 95 pasażerów. Co przekłada się na pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji powiatowej w wysokości 2470 osób. Pojazdy te zastąpią 17 autobusów, które nie spełniają dopuszczalnych norm. Dodatkowo w autobusach zainstalowano systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, które wspomagają proces informowania pasażerów oraz zarządzanie taborem, w najefektywniejszy sposób. Realizacja projektu nade wszystko przyczyniła się do promowania niskoemisyjności, ale także sprawiła iż podróżowanie naszymi autobusami stało się przyjemnością.