Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Aktualne i zakończone zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKS w Bielsku-Białej S.A., ul. Legionów 54 w Bielsku-Białej