Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Zgłaszanie skarg i uwag

 

 

Skargi i uwagi można również przesyłać bezpośrednio na adres:

skargi@komunikacjabeskidzka.pl