Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Aktualne zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

Kompleksowa usługa sprzątania budynku administracyjnego oraz dworca

Komunikacji Beskidzkiej S.A., ul. Legionów 54 / ul. Warszawska 7 w Bielsku-Białej

Ogłoszenie w BZP

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ – wersja edytowalna

 

Link do postępowania: https://pks-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,153590,277d9c28f31fad9ec5e54494a34e2378.html

Data publikacji: 12-01-2024r

Odpowiedź dla Wykonawcy_1

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę

 

Data publikacji: 23-01-2024r

Odpowiedź dla Wykonawcy 2

Data publikacji: 29-01-2024r

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 31-01-2024r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 13-02-2024r

Ogłoszenie o wyniku postępowania (zawarcia umowy)

Data publikacji: 29-02-2024r