Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny: Spółka Akcyjna
– 100% udziału – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku-Białej
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207966

Dane teleadresowe:
Komunikacja Beskidzka S.A.
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-004-91-47
REGON: 000616681
e-mail: sekretariat@komunikacjabeskidzka.pl
strona: www.komunikacjabeskidzka.pl

Kapitał
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 7.500.000,00zł (wpłacony w całości).

Organy i osoby spełniające funkcje
Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

Zarząd:
Prezes Zarządu:
Paweł Sadza
e-mail: psadza@komunikacjabeskidzka.pl

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Janusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Świerczek
Sekretarz Rady Nadzorczej Ewelina Domagała

Kompetencje
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Przedmiot działania
Przedmiotem działalności Komunikacji Beskidzkiej S.A. są:

  • przewozy pasażerskie w regularnej komunikacji lokalnej, międzymiastowej i pospiesznej dalekobieżnej,
  • prowadzenie Biura Usług Turystycznych, specjalizującego się w organizowaniu wyjazdów krajowych i zagranicznych,
  • wynajmy autobusów na wycieczki krajowe i zagraniczne,
  • naprawy autobusów i samochodów ciężarowych,
  • diagnostyka samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
  • sprzedaż detaliczna gazu CNG,
  • umieszczanie reklam na dworcu i autobusach,
  • reklama audiowizualna na terenie dworca i w autobusach,
  • wynajmy pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz placów.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Zarząd lub osoba upoważniona przyjmuje w każdy roboczy wtorek w godz. 14:00 – 15:00

Archiwizacja i ewidencje
Archiwizacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przez własne archiwum Spółki. Dane osobowe można uzyskać w pok. 30 (Budynek Administracyjny w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 54) w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, lub za pośrednictwem poczty na pisemny wniosek.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Artur Rozmus
e-mail: iod@komunikacjabeskidzka.pl

Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych

Aktualne i zakończone zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

Sprzedaż