Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Kasy biletowe

Bilety miesięczne można nabyć:

 1. Na dworcu Komunikacji Beskidzkiej S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 7 w kasach biletów miesięcznych (dolna płyta dworca)
  Harmonogram sprzedaży jest ustalany ok. 20 dnia każdego miesiąca i publikowany do wiadomości w naszych aktualnościach na stronie www.komunikacjabeskidza.pl
 2. Na dworcu Komunikacji Beskidzkiej S.A. w Kętach przy ul Sienkiewicza
  Sprzedaż rozpoczyna się od 25 dnia miesiąca poprzedniego do 5 dnia roboczego danego miesiąca. Sprzedaż prowadzona jest w godzinach otwarcia kasy.
 3. W sklepie wielobranżowym „Domowy Kaprys” w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 4
  Sprzedaż odbywa się przez pięć ostatnich dni roboczych każdego miesiąca do piątego dnia roboczego następnego miesiąca.
  Sprzedaż odbywa się w godzinach pracy punktu obsługującego.
 4. W Urzędzie Gminy Bestwina 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 w godzinach urzędowania

Bilety jednorazowe można nabyć wyłącznie u kierowcy w autobusie.