Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-09-18

Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-10-05

Trzecie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-10-23

Czwarte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-11-10

Piąte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
data publikacji: 2020-12-02

Adres siedziby spółki:
Komunikacja Beskidzka S.A
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji
Komunikacja Beskidzka S.A
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000207966 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:
547-004-91-47

Kapitał zakładowy Spółki:
7.500.000,00zł (wpłacony w całości).

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM SA.