Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Opóźnienia w kursowaniu autobusów linia 113 i 114