Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Remont ul. Karolina w Osieku – skrócenie trasy linii nr 143