Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

W PKS/Komunikacji Beskidzkiej rozmawiano o funduszu rozwoju przewozów autobusowych…

O Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych rozmawiano w Bielsku-Białej z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem oraz Grzegorzem Pudą, Wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Goście Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który organizuje transport zbiorowy w powiecie bielskim i regionie odwiedzili bielski PKS/ Komunikację Beskidzką.

Wiceminister Weber podkreślał, że powiat bielski jest największym beneficjentem środków rządowego funduszu w województwie śląskim! „Umowa podpisana w 2020 r. opiewa na ponad 8 mln zł. To pieniądze na utrzymanie deficytowych linii komunikacyjnych. Gdyby nie one, samorządowcy musieliby sięgnąć do budżetów powiatu i gmin”- mówił wiceminister. Bielski PKS/Komunikacja Beskidzka wozi pasażerów na 33 liniach. Sekretarz stanu potwierdził, że rząd chce rozwijać Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Szczegóły przedstawił na spotkaniu roboczym.

„Zmieniamy się dzięki środkom unijnym”- mówił wiceminister Grzegorz Puda. W ciągu najbliższych dni do Bielska-Białej trafi druga ostatnia transza nowych autobusów Solaris, zasilanych gazem sprężonym. Zakup 26 ekologicznych pojazdów został dofinansowany w wysokości 22,6 mln zł.

Za wsparcie w organizowaniu transportu zbiorowego dziękował ministrom starosta Andrzej Płonka. „Gdy przed 14 laty Powiat Bielski przejmował akcje PKS-u nie zdawaliśmy sobie sprawę z czym się zderzamy. Problemów było mnóstwo, w tym niedochodowe linie. Przejeżdżamy rocznie 3 miliony kilometrów, bez wsparcia z zewnątrz to by się nie udawało”– mówił starosta Płonka. Podkreślił, że przełomową decyzją była możliwość tworzenia przez samorządy związków powiatowo-gminnych.

(Powiat Bielski)