Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Zmarł wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci GRZEGORZA SZETYŃSKIEGO
Wicestarosty Powiatu Bielskiego, społecznika, samorządowca, dobrego człowieka…
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa „Komunikacja Beskidzka”