Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Zmiana adresu dla systemu kiedyprzyjedzie.pl

Dotychczasowy adres

pksbielsko.kiedyprzyjedzie.pl

zmieniliśmy na

komunikacjabeskidzka.kiedyprzyjedzie.pl